Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã

Tính đến 30/6/2018, toàn huyện A Lưới có 15 hợp tác xã (có 08 HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 và 7 HTX thành lập mới). Trong đó, có 10 HTX Nông nghiệp, 05 HTX Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp HTX. Doanh thu bình quân của HTX, 6 tháng đầu năm khoảng 743,4 triệu đồng; doanh thu bình quân của HTX với thành viên khoảng 246 triệu đồng, lợi nhuận bình quân của HTX 450 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên khoảng 14,4 triệu đồng.

Cùng với sự phát triển về số lượng HTX trên địa bàn huyện, tổng số lao động trong HTX cũng tăng lên, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, thu nhập bình quân người lao động trong HTX còn thấp, chủ yếu chỉ khoảng từ 2,5 triệu đến 3 triệu/người/tháng; 03 HTX có thu nhập bình quân từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng như HTX Niềm tin Trường Sơn, HTX dệt Dèng Mai Thị Hợp, HTX Sản xuất kinh doanh Nông sản An toàn.

Theo đánh giá của HĐND huyện A Lưới sau đợt giám sát chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện năm 2017 thì chất lượng đội ngũ cán bộ của HTX đang gặp nhiều vấn đề về năng lực quản lý và điều hành, thiếu năng động và nhanh nhạy nắm bắt thị trường. Đội ngũ cán bộ HTX đa số trình độ thấp, năng lực điều hành quản lý yếu, còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại, ngại đổi mới nên hiệu quả hoạt động các HTX ở A Lưới chưa được như mong muốn. Nhiều HTX hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả, ngừng hoạt động và giải thể trong những năm qua. Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới Hồ Văn Ngưm cho biết, muốn xây dựng, vận hành HTX kiểu mới thì cần có con người mới, do đó, cần phải đưa cán bộ trẻ có năng lực về HTX chính là điểm nhấn làm thay đổi về chất cho các HTX.

Từ thực tế này, UBND huyện A Lưới đã có chủ trương và đang chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020. Dự kiến sẽ có khoảng 3 - 4 HTX Nông nghiệp được chọn để thực hiện thí điểm việc đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn. Theo đó, huyện sẽ tuyển chọn cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn phù hợp, đặc biệt là có năng lực và kiến thức quản lý kinh doanh phù hợp với nhu cầu của các HTX, giúp các HTX tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Mô hình trồng nấm hữu cơ của HTX sản xuất rau an toàn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã cho biết, để chương trình phát huy hiệu quả, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai bài bản, từ xây dựng phương án đến lựa chọn HTX, lựa chọn con người có tâm huyết, năng lực. Quá trình thực hiện phải được kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; đồng thời cần xem xét đưa vào quy hoạch nhân sự hoặc cho tham gia vào các cấp uỷ, đoàn thể để gắn trách nhiệm, cũng là cơ sở để rèn cán bộ trẻ, thì mới mong giữ chân được lâu dài. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN AN TOÀN A LƯỚI

Giám đốc: Nguyễn Thị Tươi
Số điện thoại: 0396.008.474
Địc chỉ: A Ngo, A Lưới, Thừa Thiên Huế